Press "Enter" to skip to content

آغوز دار Posts

پویش ، حرکت فعال و پیگیر در جستجوی چیزی

این چند وقت یکی از کارهایی که انجام دادم کمک کردن در مجله دانشکده‌مان بود که نامش پویش است. پویش یعنی حرکت فعال و پیگیر در جستجوی چیزی. به نظرم واقعا اسم زیبایی است. این پویش مربوط به ویژه‌نامه جشن سی‌سالگی دانشکده بود. طبق قولی که به خودم داده بودم…

۸ دیدگاه

صدایی از درونم مرا فریاد می زند

روزی از روزهایی پاییزی است. مثل همه روزهای دیگرش. پر از برگ های گرم که بر اثر باد سرد ریخته اند. پر از زیبایی های پنهان و قوانین بی انتها. خورشیدی آن بالاست سوسویش نگاهت را می زند اما دلت را روشن می کند. چشمت باران می خواهد. پایت مسیری…

۲ دیدگاه

مکاشفات پراکنده

این نوشته حاصل مکاشفات نویسنده در روزهای اخیر می باشد. چندان به هم پیوسته نیستند. شاید هم اصلا صحیح نباشند. روزگار غریبی شده. رفتار آدم ها عجیب شده. یا شاید جدیدا بیشتر حس می کنم. نمی دانم. حس می کنم در کشوری هستیم که همه با هم غریبه اند. ادعای…

۴ دیدگاه

از تو یاد می گیرم …

دستی به برگ هایت می کشم. لطافتش را حس می کنم. به معجزه زندگی می اندایشم. این که چگونه توانسته ای از خاک بی روح و سرد سر برآوری و نماینده ی زندگی باشی. چه آرام به من می گویی لذت دوست داشتن را. برایم از حال این روزهایت بگو.…

دیدگاه خود را بنویسید

تحلیلی از فضای توییتر

همین چند ماه پیش بود که توییتر را نصب کردم. با همه هیجان با قابلیت های آن آشنا شدم و حس می کردم سیاست های آن برایم جالب است. ضمن این که هدف اول این بود که بروم آنجا و سعی کنم حرف های خوب و امیدبخش بزنم چون به…

۲ دیدگاه