Press "Enter" to skip to content

آغوز دار Posts

روزانه عقده ای

بله روزانه عقده ای. تا حالا دقت کرده بودین که ما روزانه ای ها چقدر احمق بودیم که درس خوندیم تا به دانشگاه بیایم؟ وقتی راه های راحت تر مثل پول دادن و اومدن هست چه کاریه که درس بخونی؟ الحق که ابلهیم. این موضوع رو وقتی فهمیدم که به…

۲ دیدگاه

چگونه وقت خود را تلف کنم؟

امروزه تلف کردن وقت به مهارتی همه گیر تبدیل شده و نداشتن این مهارت به معنای بی عرضه بودن شما تلقی می شود. برای آشنایی با هر موضوعی ابتدا باید تعریف آن را بدانیم: تلف کردن وقت عبارت است از گذراندن زمان بدون هدفی خاص. شاد بودن یا غمگین بودن…

دیدگاه خود را بنویسید