Press "Enter" to skip to content

برچسب: عشق

راز بقا

پیش نوشت ویژه ) عیدتون مبارک! امسال مثل هر سال برای همه تبریک عید نفرستادم اما به جایش برای همه کسانی که دوستشان داشتم و یا برایم فرستادند از خودم نوشتم و فرستادم البته فکر کنم هنوز باید برای تعداد زیادی تبریک بفرستم. برای شما خواننده عزیز هم مهم ترین…

۲ دیدگاه

اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم؟

این متن تا حدی شخصی است. پس لطفا در اول تمام جمله ها “من فکر می کنم و لزوما درست نیست” را به صورت مستتر بخوانید. این متن در شرایطی منتشر می شود که چندین نوشته در وضعیت پیش نویس هستند و تا حد خوبی هم کاملند اما نویسنده نوشتن…

۵ دیدگاه