Press "Enter" to skip to content

برچسب: وقت

چگونه وقت خود را تلف کنم؟

امروزه تلف کردن وقت به مهارتی همه گیر تبدیل شده و نداشتن این مهارت به معنای بی عرضه بودن شما تلقی می شود. برای آشنایی با هر موضوعی ابتدا باید تعریف آن را بدانیم: تلف کردن وقت عبارت است از گذراندن زمان بدون هدفی خاص. شاد بودن یا غمگین بودن…

دیدگاه خود را بنویسید